3,190 Toplam Yorum Sayısı
2,928 Toplam Konu Sayısı
364 Toplam Üye Sayısı
6.38 Günlük Ortalama Yorum
5.86 Günlük Ortalama Konu
0.73 Günlük Ortalama Kayıtlar
8.76 Üye Başına Ortalama Yorum
8.04 Üye Başına Ortalama Konu
0.09 Konu Başına Yorum
63.19% Yorum Yazanların Ortalama