49,167 Toplam Yorum Sayısı
48,842 Toplam Konu Sayısı
437 Toplam Üye Sayısı
81.48 Günlük Ortalama Yorum
80.94 Günlük Ortalama Konu
0.72 Günlük Ortalama Kayıtlar
112.51 Üye Başına Ortalama Yorum
111.77 Üye Başına Ortalama Konu
0.01 Konu Başına Yorum
67.51% Yorum Yazanların Ortalama