1,612 Toplam Yorum Sayısı
1,426 Toplam Konu Sayısı
297 Toplam Üye Sayısı
4.75 Günlük Ortalama Yorum
4.2 Günlük Ortalama Konu
0.88 Günlük Ortalama Kayıtlar
5.43 Üye Başına Ortalama Yorum
4.8 Üye Başına Ortalama Konu
0.13 Konu Başına Yorum
57.24% Yorum Yazanların Ortalama