494 Toplam Yorum Sayısı
356 Toplam Konu Sayısı
172 Toplam Üye Sayısı
3.8 Günlük Ortalama Yorum
2.74 Günlük Ortalama Konu
1.32 Günlük Ortalama Kayıtlar
2.87 Üye Başına Ortalama Yorum
2.07 Üye Başına Ortalama Konu
0.39 Konu Başına Yorum
45.93% Yorum Yazanların Ortalama