1,136 Toplam Yorum Sayısı
981 Toplam Konu Sayısı
276 Toplam Üye Sayısı
4.23 Günlük Ortalama Yorum
3.66 Günlük Ortalama Konu
1.03 Günlük Ortalama Kayıtlar
4.12 Üye Başına Ortalama Yorum
3.55 Üye Başına Ortalama Konu
0.16 Konu Başına Yorum
55.8% Yorum Yazanların Ortalama