629 Toplam Yorum Sayısı
485 Toplam Konu Sayısı
201 Toplam Üye Sayısı
3.78 Günlük Ortalama Yorum
2.91 Günlük Ortalama Konu
1.21 Günlük Ortalama Kayıtlar
3.13 Üye Başına Ortalama Yorum
2.41 Üye Başına Ortalama Konu
0.3 Konu Başına Yorum
46.77% Yorum Yazanların Ortalama