2,292 Toplam Yorum Sayısı
2,082 Toplam Konu Sayısı
326 Toplam Üye Sayısı
5.63 Günlük Ortalama Yorum
5.11 Günlük Ortalama Konu
0.8 Günlük Ortalama Kayıtlar
7.03 Üye Başına Ortalama Yorum
6.39 Üye Başına Ortalama Konu
0.1 Konu Başına Yorum
59.51% Yorum Yazanların Ortalama